Autorizovaný přístup
Uživatelské jméno:
Heslo:
Otázky a odpovědi
OBIS s.r.o
Kostelecká 820, 196 00
Praha 9 - Čakovice

Tel: 281 861 193
Email: info@obis.cz

Technická podpora
Tel: 602 236 260, 281 863 573
support@obis.cz

Vítáme Vás na stránkách firmy OBIS s.r.o

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ÚŘADY A ENERGETIKU


Služby

Integrace modulů:

Veškeré moduly nabízené společností OBIS s.r.o. je možno používat s dalšími produkty ostatních společností. Máme vytvořeny komunikační můstky na převody dat, takže v případě využití našich modulů je možno tyto moduly provázat s těmito "cizími" produkty - například účetnictví. Zákazník se tedy nemusí přizpůsobovat našim produktům, ale naopak naše moduly naučíme komunikovat s již používanými softwary ve Vaší firmě.

Vývoj nových modulů:

V případě zájmu jsme připraveni provést vývoj jakéhokoliv dalšího modulu přesně dle požadavku zákazníka. Naše nabídka je v současné době velmi široká, ale i tak jsme připraveni velice pružně reagovat na požadavek zákazníka, který nelze řešit za pomoci již vyvinutých produktů. Vývoji vždy předchází důkladná analýza potřeb zákazníka, takže výsledný produkt nebo řešení je vždy "šito na míru" přesně dle požadavků zákazníka.

Návrhy informačního systému:

Společnost OBIS s.r.o. je připravena dodat řešení v podobě, která efektivně vyřeší požadavky a potřeby zákazníka. Proto nabízíme možnost návrhu celého informačního systému tak, aby nabízené řešení bylo skutečně funkční a optimální pro konkrétní aplikaci. Návrhu informačního systému vždy předchází důkladná analýza potřeb a požadavků zákazníka. Touto službou pomáháme zákazníkům najít takové řešení, které bude funkční nejenom při instalacích, ale hlavně během dlouhodobého používání.

Školení:

Nezbytnou součástí úspěšného nasazení a používání nabízených produktů jsou pravidelná školení obsluhy na několika úrovních, počínaje uživateli a konče administrátory. Tato školení pořádáme v rámci podpory v pravidelných intervalech, nebo je možno na požádání kdykoliv zorganizovat tato školení operativně dle požadavků a potřeb zákazníků.

Servisní podpora:

Klademe velký důraz na podporu uživatelů. Veškeré produkty jsou společností OBIS dlouhodobě podporovány. Jedná se nejenom o servisní zásahy, požadavky zákazníků na dílčí úpravy, aktualizace verzí v souladu s platnou legislativou, ale hlavně o komplexní zázemí poskytované zavedenou společností s hlubokou znalostí problematiky. Máme k dispozici tým specialistů, kteří jsou připraveni kdykoliv reagovat na jakýkoliv požadavek zákazníka.