Autorizovaný přístup
Uživatelské jméno:
Heslo:
Otázky a odpovědi
OBIS s.r.o
Kostelecká 820, 196 00
Praha 9 - Čakovice

Tel: 281 861 193
Email: info@obis.cz

Technická podpora
Tel: 281 863 573, 602 236 260
support@obis.cz

Vítáme Vás na stránkách firmy OBIS s.r.o

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ÚŘADY A ENERGETIKU


OMA - Evidence obecního majetku

Hlavní funkce

evidence hmotného majetku

komplexní přehled o hospodaření

možnost prohlížení smluv,usnesení i veřejných zakázek

kontrola plateb nájemného

ucelená historie změn

Charakteristika modulu

Modul OMA je určen pro komplexní evidenci hmotného majetku dle typu ( budovy, pozemky, reklamní plochy, atd.).

Uživatel získává aktuální ucelené informace s možností průběžného sledování stavu hospodaření, tj. souhrnné náklady a výnosy a také detailní informace o smlouvách či obsazenosti daného objektu.

Dále je možno prohlížet veškeré smlouvy, usnesení a veřejné zakázky spojené s daným majetkem.

Vazba na katastr nemovitostí zajišťuje automatickou aktualizaci údajů.

Tento velice účinná pomůcka ve spojení s aplikací IPO (internetový portál) umožňuje rychle a snadno zobrazit veškeré informace potřebné pro radní nebo řídící pracovníky k rozhodování bez nutnosti instalace aplikace.

Modul lze používat i samostatně, např. nad lokální databází.

Dostupnost souhrnných informací

Díky modulu OMA může uživatel získat přehledné a ucelené informace o konkrétním majetku. K dispozici je přehled nákladů a výnosů, kontrola plateb, prohlížení smluv, usnesení či veřejných zakázek.

Vazba na katastr nemovitostí

Touto vazbou se automaticky aktualizují údaje z katastru nemovitostí. Program také poskytuje užitečnou informaci o prodeji nemovitosti v období mezi prodejem a zápisem do katastru.

Vkládání údajů

je snadné a přehledné s možností výběru hodnot z číselníků.

Důležité informace o smlouvách, usneseních, veřejných zakázkách, apod. jsou dostupné pomocí přepínacích lišt.

Finanční plnění a hospodářský výsledek

na této záložce jsou k dispozici informace o veškerých platbách spojených s daným majetkem.
V dolní části jsou přehledně rozděleny náklady, výnosy a celkový hospodářský výsledek.
Rychlá dostupnost těchto údajů pomáhá odpovědným pracovníkům při rozhodování a hodnocení způsobu hospodaření.

Důležité informace o smlouvách, usneseních, veřejných zakázkách, apod. jsou dostupné pomocí přepínacích lišt.

Podrobnější informace o modulu

kompletní informace v PDF