Autorizovaný přístup
Uživatelské jméno:
Heslo:
Otázky a odpovědi
OBIS s.r.o
Kostelecká 820, 196 00
Praha 9 - Čakovice

Tel: 281 861 193
Email: info@obis.cz

Technická podpora
Tel: 281 863 573, 602 236 260
support@obis.cz

Vítáme Vás na stránkách firmy OBIS s.r.o

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ÚŘADY A ENERGETIKU


FIS - finanční správa

Hlavní funkce

správa finančních pohledávek evidence plateb komunikace s dlužníkem vyměření penále generování písemností

Charakteristika modulu

Modul FIS těsně navazuje na modul EPZ. Ulehčuje uživateli správu finančních pohledávek při komunikaci s dlužníkem. Všechny platby postoupené z modulu EPZ do modulu FIS jsou zde evidovány, lze je dále navyšovat ( pokuty,exekuční náklady,atd. ), rozpočítávat, měnit a to vše snadno a pohodlně podle potřeb uživatele. Modul umožňuje generovat písemnosti, které slouží ke komunikaci s dlužníkem, podle předem nadefinovaných šablon ( výzvy, exekuce, atd. ). Úzká návaznost na modul EPZ, dovoluje uživatelům EPZ sledovat pohledávky a v případě plateb po době splatnosti rozhodnout o jejich předání do modulu FIS, který komplexně postihuje celou situaci při vymáhání a komunikaci s dlužníkem.

Pro vymáhání pohledávek je také mnohdy zapotřebí nahlížet do obchodního věstníku, obchodního rejstříku, registru ekonomických subjektů. To vše velmi ulehčí modul FIS, ve kterém je implementováno vyhledávání on-line v registrech uveřejněných na internetu. Je zde předpoklad, že se příslušní zodpovědní pracovníci dozví včas například o konání konkursu a pomocí modulu FIS připraví a odešlou přihlášku do konkursního řízení.
FIS ukládá informace o správě sociálního zabezpečení, finančním úřadu příslušejícím dlužníkovi, číslech bankovních účtů dlužníka, poddlužnících, s kontaktními informacemi potřebnými pro komunikaci s těmito subjekty. Problémem není také výpočet a vyměření penále, rozpočítávání jedné platby na více plateb na základě dohody s dlužníkem, vytištění složenky, dodejky, obálky a veškerých potřebných písemností, jejichž šablony jsou uloženy v centrální databázi a jsou modifikovatelné.

Program zajišťuje vazbu na spisovou službu úřadu včetně možnosti zaevidování spisu, písemnosti a například vypravení písemnosti.

Naměřené exekuční poplatky a penále lze automaticky změnovými předpisy předepisovat do modulu EPZ a následně do účetního systému.

FIS shromažďuje informace o pokutách zaslaných například z modulu EMP (Městská police) a zasílá zpětné informace o vymožení částky či ukončení případu.

Přehledné informace o vymáhaných platbách

Díky provázanosti na účetní systémy jsou došlé platby automaticky párovány. Párování je možno provádět i ručně. Výpočet penále je plně automatizován.

Podrobnější informace o modulu

kompletní informace v PDF