Autorizovaný přístup
Uživatelské jméno:
Heslo:
Otázky a odpovědi
OBIS s.r.o
Kostelecká 820, 196 00
Praha 9 - Čakovice

Tel: 281 861 193
Email: info@obis.cz

Technická podpora
Tel: 281 863 573, 602 236 260
support@obis.cz

Vítáme Vás na stránkách firmy OBIS s.r.o

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ÚŘADY A ENERGETIKU


EPZ - evidence pohledávek

Hlavní funkce

zakládání oprava a evidence pohledávek a jejich předpisů generování a písemností (výzva, rozhodnutí, faktura, doručenka) plně automatizovaný splátkový kalendář zakládání a evidence subjektů prohlížení zdrojového dokumentu pohledávky (smlouva, rozhodnutí, pokuta městské policie) možnost spárování smluv a pohledávek dle požadovaných kritérií a položek přímá vazba na účetní systémy a moduly systému ISM OBIS

Charakteristika modulu

Modul EPZ byl vytvořen na základě oprávněného požadavků odborů mít možnost vytvářet a upravovat pohledávky bez nároku na dobré znalosti podvojného účetnictví a softwaru. Také neustálá komunikace s finančním odborem a neustálé zasílání tzv. předpisů pohledávek přímo vyzývalo po automatizaci a ulehčení práce.

Jak celý proces funguje?

Při zakládání nového záznamu se Vám otevře čistý dialog, který se vyplňuje dle pořadí záložek. Tento postup musí být dodržen, jinak jsou ostatní pole nepřístupná. U pohledávky lze určit zdrojový dokument (smlouva, rozhodnutí, pokuta MP, atd.) a díky provázanosti modulů ISM OBIS ihned tento dokument vybrat a případně prohlédnout v plném znění. Druh příjmu, způsob platby a hlavně samotného poplatníka vybírá uživatel pomocí seznamu.
Záložka platby poskytuje veškerý potřebný komfort práce a veškeré úpravy jsou velmi snadné ( např. změna výše plateb, snadné navyšování plateb na základě dodatků ke smlouvám, změna data splatnosti, zaevidování mimořádné splátky, prominutí penále, apod.).
Samotný oběh pohledávky je řízen pomocí tzv. razítek. Systém automaticky v určité chvíli přidělí variabilní symbol a identifikátor a v návaznosti na stav pohledávky se provádí generování, tisk písemností a také tzv. předpis pohledávky.
Program páruje došlé platby na základě informací z účetního systému a uživatel může při neuhrazení vystavit výzvu , případně označit platby k vymáhání a předat tento spis příslušné organizační složce. K vymáhání plateb po splatnosti slouží modul FIS, který je s EPZ úzce provázán.
Při tisku sestav a písemností je pamatováno na všechny případy, které se mohou vyskytnout (složenka, faktura, platební výměr, doručenka, atd.) a také na hromadný tisk a sestavy.

Výrazné urychlení a ulehčení práce

Příjemné uživatelské prostředí a snadná a logická obsluha společně s automatizovanou oboustrannou komunikací s účetním systémem ušetří spoustu času i práce a urychlí vyřizování všech případů.

Názorné určení stavu pohledávky

Stav pohledávky je řešen pomocí tzv. razítek. Při volbě modrého razítka je pohledávka schválena příslušným odborem a odeslána na finanční odbor, který zkontroluje zvolený druh příjmu a přidělí variabilní symbol - červené razítko. Při vystavení předpisu je tato činnost zachycena aktivováním zeleného razítka. V praxi je tento způsob velmi oblíbený pro svou přehlednost a názornost. Při vyhledávání záznamů je symbol razítka k dispozici.

Přímá vazba na účetní systémy

Po vyplnění všech nezbytných údajů následuje kontrola druhu příjmu a potvrzení finančním odborem (přidělení variabilního symbolu). Pokud není pohledávka přijata, je vytvořen report, ve kterém je popsán důvod nepřijetí - konkrétní chybně zadaná položka.

Platby a splátkový kalendář

Pomocí funkčních tlačítek a zaškrtavacích polí lze docílit vysoké efektivnosti práce. Platby se dopočítají dle zvolených parametrů a dále je možné je upravovat, navyšovat a např. ručně párovat s došlými platbami. Stav účtu a pohledávky k datu je zobrazen v dolní části záložky. Pokud je pohledávka po splatnosti, může uživatel pomocí tlačítka se symbolem paragrafu předat celou složku příslušnému odboru za účelem vymáhání (aplikace FIS).

Předpis pohledávky

V tomto detailu předpisu pohledávky můžeme zkontrolovat veškeré údaje a následně schválit či naopak vrátit tento konkrétní případ.

Podrobnější informace o modulu

kompletní informace v PDF