Autorizovaný přístup
Uživatelské jméno:
Heslo:
Otázky a odpovědi
OBIS s.r.o
Kostelecká 820, 196 00
Praha 9 - Čakovice

Tel: 281 861 193
Email: info@obis.cz

Technická podpora
Tel: 281 863 573, 602 236 260
support@obis.cz

Vítáme Vás na stránkách firmy OBIS s.r.o

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ÚŘADY A ENERGETIKU


CES - centrální evidence smluv

Hlavní funkce

zakládání, oprava a správa smluv a jejich dodatků

generování a tisk textu v programu MS Word

vazba na údaje o finančním plnění a obecní majetek

propracovaný systém vyhledávání a třídění smluv

vytváření uživatelských statistik a tiskových sestav

možnost zveřejnění údajů na internetu

Charakteristika modulu Aplikace CES je určena pro evidenci smluv a jejich dodatků. Tyto smlouvy je možné zakládat na dobu určitou nebo neurčitou, z čehož plyne způsob evidence. Také lze určit, zda je smlouva ve stavu rozpracovaném, či již podepsaná.

Smlouvy různého charakteru se generují do programu MS Word.

Vedle běžných funkcí (oprava, dodatečné vkládání příloh a dokumentů, přednastavené šablony smluv) nabízí velmi propracovaný systém vyhledávání a třídění smluv.

K dalším užitečným funkcím bezesporu patří evidence a provázanost na finanční plnění, usnesení a obecní majetek, který je předmětem smlouvy.
Uživatel při tvorbě smlouvy určí typ finančního plnění (např. pohledávka, závazek, vyrovnání, atd.) a upraví částky a splátkový kalendář. Současně sleduje konkrétní i souhrnné údaje o pronajímaném majetku a návaznosti na další smlouvy. Tyto informace a funkce výrazně ulehčují a urychlují rozhodovací proces. Každá smlouva může mít neomezené množství dodatků, které jsou pevně propojeny s původní smlouvou.
Správnost vkládaných údajů si uživatel může ověřit pomocí internetu z Obchodního rejstříku nebo z Registru ekonomických subjektů.

Program obsahuje také funkci pro zobrazování údajů na internetu.
Modul lze používat i v lokální verzi.

Veškeré informace pro rozhodování

Předmět smlouvy a její důsledky může uživatel ihned prohlížet (majetek) či přímo zadat (pohledávka). K dispozici je i usnesení, na jehož základě se smlouva vytváří.

Vkládání dodatků a příloh

Počet není nijak omezen a veškeré dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto dokumenty lze vytvářet přímo v aplikaci nebo přihrát jako soubor.

Ovládání maximálně přizpůsobené uživateli je dnes samozřejmostí. Hlavní výhodou CES spatřujeme v provázanosti na údaje o finančním plnění, majetku a usneseních, které je možno z této aplikace prohlížet a v případě pohledávek i zakládat a upravovat.

Výběr smluvních stran probíhá pomocí číselníku, s možností ověření údajů. Také na této záložce vidíme vazbu na usnesení, na jehož základě smlouva vznikla.

CES a internet

CES nabízí ověření údajů o subjektu z OR a ČSÚ.
CES umožňuje zveřejnění údajů v síti internet.
CES je jedním z modulů, ze kterého lze prohlížet údaje pomocí naší aplikace IPO - internetový portál, který je univerzální pomůckou pro snadné zobrazování dat celého systému ISM.

Podrobnější informace o modulu

kompletní informace v PDF