Autorizovaný přístup
Uživatelské jméno:
Heslo:
Otázky a odpovědi
OBIS s.r.o
Kostelecká 820, 196 00
Praha 9 - Čakovice

Tel: 281 861 193
Email: info@obis.cz

Technická podpora
Tel: 281 863 573, 602 236 260
support@obis.cz

Vítáme Vás na stránkách firmy OBIS s.r.o

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ÚŘADY A ENERGETIKU

TED - Tvorba a evidence dokumentů

Modul TED je určen pro komplexní zajištění tvorby a evidence usnesení Rady, Zastupitelstva, stanovisek komisí, výborů, nařízení tajemníka, vedoucího a souvisejících úkolů. Je mocným nástrojem od samotné přípravy a tvorby návrhů přes jejich připomínkování, interaktivní projednávání až ke zveřejnění a archivaci. Zajišťuje přehlednou evidenci souvisejících dokumentů, centralizované ukládání příloh a intuitivní a rychlé vyhledávání. Umožňuje vytvářet specifické upravitelné tiskové sestavy a exporty. Zajišťuje jednotnou vizáž na základě šablon, garantuje správnost uváděných jmen, funkcí, útvarů a automaticky generuje úkoly z textů materiálu bez zásahu uživatele, tj. přehledný úkolovník s možností zasílání e-mailů jednotlivým nositelům úkolů ihned po schválení usnesení. Specificky je řešena vazba Rada-Zastupitelstvo s automatickým vytvářením rekapitulačních usnesení. ....Více informací

FIS - Finanční Správa

Modul FIS je určen k evidenci pohledávek předaných k vymáhání. Pohledávkou mohou být neuhrazené částky jednorázové, např. pokuty městské policie za přestupky, různé neuhrazené platby např. z nájemních smluv apod. Umožňuje přehlednou evidenci, generování a centralizované ukládání dokumentů a uživatelsky intuitivní vyhledávání....Více informací

EPZ - Evidence pohledávek

Modul EPZ je určen pro centrální evidenci a správu pohledávek města. Zajišťuje přehlednou evidenci, centralizované ukládání a uživatelsky intuitivní a přehledné vyhledávání. Důkladně je zabezpečena a kontrolována práce s pohledávkou pomocí tzv. systému barevných razítek. EPZ je spolehlivým nástrojem vhodným pro rozsáhlé použití na všech odborech úřadu města. Uživatelé nepotřebují znalost na úrovni účetnictví. Zaručuje jednotlivým odborům přehled nad platebními povinnostmi druhých stran vůči městu a jejich platební morálce.....Více informací

ZAK - Evidence veřejných zakázek

Modul ZAK je určen pro centrální evidenci a správu veřejných zakázek. Postihuje celý proces od přípravy veřejné zakázky přes její připomínkování, schválení až po její vyhlášení a následné zveřejnění. Je možné automaticky vytvářet dokumenty typu rozhodnutí, výzev, oznámení, a to pouhým stiskem tlačítka třeba všem uchazečům. Každé veřejné zakázce je přiděleno jednoznačné evidenční číslo dle pravidel úřadu. Za velký klad je považována funkce přednastavení a sledování průběhu veřejných zakázek dle zvoleného způsobu zadání a kontrola zákonných lhůt při uskutečňování jednotlivých kroků průběhu. Samozřejmostí je evidence hodnotících komisí, jejich jednání, složení a vytváření zápisů. ZAK má přímou návaznost na modul CES, TED, OMA a slouží jako plnohodnotný podklad pro vnitřní audit úřadu.....Více informací

CES - Centrální evidence smluv

Modul CES je určen pro centrální evidenci smluv a jejich dodatků. Umožňuje evidovat základní i specifické údaje, vytvářet smlouvy, prohlížet a opravovat, vytvářet tiskové sestavy nebo exporty údajů, které obsahují souhrn požadovaných dat. CES má vazbu na další evidence - usnesení, veřejné zakázky, obecní majetek, pohledávky. Základem evidence je automatické přidělování jednoznačných strukturovaných čísel smluv a dodatků dle specifických pravidel úřadu. CES je plnohodnotným podkladem pro vnitřní audity.....Více informací

OMA - Evidence obecního majetku

Modul OMA je určen pro evidenci nemovitého obecního majetku. V OMA lze evidovat pozemky, budovy, stavby, reklamní plochy a další obecné typy majetku. Plné využití OMA přináší vazba na další systémy evidence CES, ZAK, EPZ, TED. Z evidenční karty majetku je možné zobrazit seznam všech souvisejících smluv, veřejných zakázek, vyhlášených či připravovaných, seznam usnesení rady či zastupitelstva, týkající se konkrétního objektu, seznam pohledávek včetně plnění. ....Více informací

CSA - centrální správa aplikací

Modul CSA je základním stavebním kamenem celého modulárního systému ISM OBIS. Obsahuje informace o všech aplikacích, jejich součástech, uživatelích, právech a činnosti. V CSA je udržována organizační struktura úřadu včetně funkčních míst a hierarchie. Integrovaný audit nabízí podrobný přehled o činnostech uživatelů v jednotlivých modulech. Eviduje číselníky a registry jak centrální, tak specifických modulů.....Více informací